HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > THỜI GIAN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẰNG TIẾNG VIỆT (1644-0644+3)

    THỜI GIAN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẰNG TIẾNG VIỆT (1644-0644+3)
    Admin     2014/02/07 10:21 am
- Thời gian tư vấn bằng : thứ Hai ~ thứ Sáu, từ 9:00 ~ 18:00 giờ
(thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ, có tư vấn bằng tiếng Hàn)

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật Lao động và Xuất nhập cảnh cho người lao động theo chương trình Cấp phép việc làm

- Hỗ trợ tính tiền lương, trợ cấp thôi việc và làm thủ tục cần thiết khi không được người sử dụng lao động chi trả

- Trợ giúp làm thủ tục xin chi trả tiền bảo hiểm trợ cấp thôi việc lên công ty bảo hiểm Sam-sung, tiền bảo hiểm bảo lãnh tiền lương lên công ty bảo hiểm Seoul khi bị nợ lương

- Kết nối Trung tâm tuyển dụng Bộ Lao động hỗ trợ tìm việc và kiểm tra tình trạng hợp đồng

- Điện thoại tư vấn : 1644-0644 +3 / 010 2076 4914
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN