HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > MỜI CÁC BẠN THAM DỰ KHÓA HỌC LỊCH SỬ ĐÔNG BẮC Á DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

    MỜI CÁC BẠN THAM DỰ KHÓA HỌC LỊCH SỬ ĐÔNG BẮC Á DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
    Admin     2014/02/07 9:51 am
Giới thiệu chương trình
Thời gian
- 1 năm 2 học kỳ ( học kỳ 1: tháng 3 ~ tháng 6/ học kỳ 2: tháng 9~ tháng 12)
- 1 học kỳ 4 tháng 15 tuần, 1 tuần 2 giờ đồng hồ, thứ Tư hàng tuần từ 16:00~ 18:00

Địa điểm
Phòng hội thảo Liên đoàn lịch sử Đông Bắc Á

Nội dung bài giảng
- Lịch sử Đông Bắc Á: thời Choson cổ- hiện đại
- Bài giảng đặc biệt về những vấn đề còn tồn tại trong lịch sử Đông Bắc Á (3 buổi)
- Thăm quan hiện thực lịch sử Đông Bắc Á (3 buổi)
- Gặp gỡ và nói chuyện với trí thức người Hàn Quốc

Giảng viên
- Đội ngũ giảng viên được Liên đoàn lựa chọn

Giáo trình
-Giáo trình căn bản (phát miễn phí) và tài liệu PPT

Đặc tính chương trình
- Sử dụng tài liệu PPT và bài học, trải nghiệm, tham quan thắng cảnh thuộc về lịch sử Hàn Quốc
- Tham gia tự do các sự kiện, bài giảng mà Liên đoàn tổ chức
- Giao lưu quốc tế và tạo quan hệ hữu nghị miễm phí tham gia

Đối tượng tham dự
- Người nước ngoài 18 tuổi trở lên quan tâm về lịch sử Đông Bắc Á, nghe giảng bằng tiếng Hàn

- Học kỳ 1: 5/3/2014 ~ 25/3/2014.
Thứ Tư hàng tuần: 16: 00 ~ 18:00
Thời gian đăng ký: 3/2 (thứ Hai) ~ 3/3 (thứ Hai)
Tải đơn xin tham dự tại trang web www.dokdomuseumseoul.com
Gửi đơn xin tham dự theo địa chỉ e-mail yunkyuon0831@nahf.or.kr
Điện thoại: 02-2012-6170
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN