HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > CHƯƠNG TRÌNH TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

    CHƯƠNG TRÌNH TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
    Admin     2013/11/12 3:32 pm
Chương trình trở lại Hàn Quốc làm việc dành cho người lao động mẫu mực

1. Pháp luật liên quan
Mục 4 của điều thứ 18 [pháp luật về Tuyển dụng người lao động nước ngoài], mục 3 của điều thứ 14 quy tắt thi hành luật tương đương

2.Điều kiện áp dụng (phải đạt đủ các điều kiện dưới đây)
① Người lao động nước ngoài nhập cảnh theo Chương trình cấp phép việc làm (E-9) làm việc liên tục tại một doanh nghiệp từ khi nhập cảnh đến khi hết thời hạn làm việc
② Doanh nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, thủy sản hoặc sản xuất chế tạo dưới 30 người (doanh nghiệp cơ sở dưới 50 người)
③ Sẽ ký hợp đồng lao động lao động 1 năm trở lên sau khi tái nhập cảnh

3. Thi hành luật sửa đổi cho người lao động nước ngoài hết hạn thời gian làm việc từ sau ngày 02.07.2012

1. Điều kiện ưu tiên
-Người lao động nước ngoài nhập cảnh trở lại sau 3 tháng xuất cảnh, miễn thi năng lực tiếng Hàn và học bồi dưỡng kiến thức
- Người sử dụng lao động được miễn thực hiện nỗ lực tuyển dụng người Hàn Quốc và liên tục được tuyển dụng nhân lực mẫu mực

2. Thủ tục xuất cảnh và tái nhập cảnh
① Xin phép tuyển dụng tái nhập cảnh (Người sử dụng lao động-> Trung tâm tuyển dụng)
② Thời gian đăng ký: đăng ký trước khi hết thời hạn thời gian làm việc từ 30 đến 7 ngày
③ Ủy thác thủ tục xin nhập cảnh và nộp lệ phí đăng ký thay thế (Người sử dụng lao động-> Cơ quan Nhân lực)

3. Xin xuất cảnh và về nước (Người lao động nước ngoài-> Trung tâm Lao động ngoài nước)

4. Xin giấy chứng nhận cấp visa (Người sử dụng lao động-> Bộ Tư pháp)

5. Khám sức khỏe và xin visa theo kế hoạch nhập cảnh (Người lao động nước ngoài-> Trung tâm Lao động ngoài nước -> Cơ quan Ngoại giao )

6. Nhập cảnh và về doanh nghiệp (Trung tâm Lao động ngoài nước -> Cơ quan Nhân lực -> Người sử dụng lao động)

7. Thực hiện hợp đồng (Cơ quan Nhân lực, Trung tâm tuyển dụng)
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN