HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC, SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH VÀ VÕ TÊ KUÔN ĐÔ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013

    THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC, SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH VÀ VÕ TÊ KUÔN ĐÔ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013
    Admin     2013/07/07 10:41 am
 

Thời gian đăng  ký: bắt đầu từ ngày 28  (Chủ Nhật)  tháng 7 năm 2013

Khai giảng khóa học: ngày 4 tháng 8 năm 2013

Sau khi kiểm tra trình độ sẽ phân lớp theo đúng năng lực.

Lưu ý: không nhận đăng ký học qua điện thoại hay người khác, chỉ nhận đăng ký

học tại Trung tâm

Liên hệ: Ban Văn hóa Giáo dục 02-6900-8243. Giáo viên: Gang Ji Yeuong

접수일: 7월 28일(일요일)부터 선착순 마감
개강일: 8월 4일(일요일)

*전화접수 불가/방문하여 레벨 테스트 후 접수
문의사항: 교육문화팀 : 강지영(6900-8243)

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN