HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Giải đáp  > Mong được anh chị tư vấn giúp

    Mong được anh chị tư vấn giúp
    phucuongbt     2013/01/28 9:12 pm
Em là Phú Cường. Em chúc anh chị năm mới vạn sự như ý.
Em có vài điều mong anh chị tư vấn giúp: Em hết hợp đồng 4năm 10tháng( không chuyển công ty )về phép 3tháng và qua lại công ty theo luật ngày 2thang 7 năm 2012 dành cho lao động trung thành.
Khi trở lại công ty làm thì công ty cắt hết phụ cấp mà trước khi về em vẫn có:
1. Tiền 근속수당 ( công ty nói trên 1 năm có)
2. Tiền 연챠수당( trên 1 năm mới có)
3. Tiền 상여금지급( công ty nói trên 1 năm mới có)
Công ty nói em bây giờ là người mới nên không cho.
Vậy xin anh chị cho em biết là công ty làm đúng hay sai? Nếu sai trung tâm có thể giúp em được không?
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN