HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Lĩnh vực tư vấn > Hỏi : Liên quan đến lao động, người lao động nước ngoài có địa vị pháp lí nào ?
    Hỏi : Liên quan đến lao động, người lao động nước ngoài có địa vị pháp lí nào ?
    2007/10/29 3:27 pm
   
Đáp : Người lao động nước ngoài được áp dụng Luật liên quan đến lao động và không bị cưỡng chế bởi Luật quản lí xuất nhập cảnh. Khi lao động với tư cách hợp pháp hay bất hợp pháp đều có thể được áp dụng đa số các điều khoản của Luật bồi thường tai nạn lao động và Luật lao động tiêu chuẩn.
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN