HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Hỏi : Nếu bị nợ lương thì phải làm gì?
    Hỏi : Nếu bị nợ lương thì phải làm gì?
    2007/04/26 12:03 pm
    http://www.migrantok.org/vietnam/viewtopic.php?t=383
Đáp : Đầu tiên cần xác định là người lao động có được áp dụng Luật lao động tiêu chuẩn hay không.
Ví dụ, trường hợp một người trực tiếp kí hợp đồng làm công việc phụ giúp việc nhà, theo Luật lao động tiêu chuẩn thì người này không phải là người lao động nên không được áp dụng 「Luật lao động tiêu chuẩn」. Vấn đề phải được giải quyết bằng tố tụng dân sự.

• Nếu là người lao động được áp dụng Luật lao động tiêu chuẩn thì có thể kiện tụng, tố cáo với Sở lao động thuộc khu vực của công ty.

• Sở lao động sẽ kiểm tra xem công ty có vi phạm Luật lao động tiêu chuẩn hay không, nếu công ty tiếp tục không chịu trả tiền lương nợ thì vụ việc sẽ chuyển sang Viện kiểm sát. Trường hợp này, người lao động sẽ quyết định trong việc xử phạt hình sự đối với công ty.

• Dù công ty đã bị xử phạt hình sự nhưng quyền lợi dân sự của người lao động vẫn còn đó, nên người lao động có thể nhận được tiền lương bị nợ thông qua tố tụng dân sự.

• Về vấn đề nợ lương của người lao động thì Liên đoàn hỗ trợ pháp luật Hàn Quốc đang đảm nhận tố tụng dân sự miễn phí. Mang giấy xác nhận nợ lương do Sở lao động cấp, hộ chiếu, chứng minh người nước ngoài, con dấu v.v…đến Liên đoàn hỗ trợ pháp luật Hàn Quốc liên quan để được nhận hỗ trợ pháp luật miễn phí.

• Nếu thắng kiện thì sẽ tiến hành cưỡng chế tài sản của chủ doanh nghiệp (niêm phong, bán đấu giá v.v…)

• Nếu công ty rơi vào tình trạng phá sản thì lao động sẽ nhận giấy xác nhận nợ lương và đăng kí tiền bồi thường nợ lương
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN