HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Hỏi : Nếu bị thương khi đang làm việc thì có được xử lí bằng tai nạn lao động không?
    Hỏi : Nếu bị thương khi đang làm việc thì có được xử lí bằng tai nạn lao động không?
    2007/03/29 5:16 pm
    http://www.migrantok.org/vietnam/viewtopic.php?t=331
Đáp : Hoàn toàn không phải như vậy. Để được xử lí bằng tai nạn lao động thì người lao động phải làm việc ở công ty có áp dụng Luật bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động.
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN