HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Hỏi : Đến khi nào mới nhận lại được tiền nợ lương?
    Hỏi : Đến khi nào mới nhận lại được tiền nợ lương?
    2007/03/29 5:15 pm
    http://www.migrantok.org/vietnam/viewtopic.php?t=330
Đáp : Không có giới hạn về kì hạn nhưng theo luật thì kì hạn này được giới hạn lại. Phải tiến hành các thủ tục pháp lí trong thời gian 3 năm từ khi phát sinh lí do chi trả. Việc đưa đơn kiện lên Bộ lao động là điều tối ưu nên trong vòng 6 tháng sau khi kiện phải tiến hành tố tụng thì thời hiệu mới bị hủy bỏ. Nhận được phán quyết thì sẽ bắt đầu tính thời hiệu mới là 10 năm.
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN