HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Tiếng Hàn
- Giáo thiệu chương trình
- Phương pháp đăng kí và ghi danh
- MNTV-Tiếng Hàn với đời sống
- Hoạt động giáo dục
Vi tính
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Võ The-quôn-đô
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Giáo dục đặc biệt
- Pháp luật
- An toàn
- Nhạc dân tộc
- Nội dung khác
 Home > Giáo dục > Tiếng Hàn > Phương pháp đăng kí và ghi danh
    Phương pháp đăng ký và ghi danh
 

1. Các bước đăng ký

 

Làm thẻ sử dụng* tại bàn hướng dẫn ở tầng 3 trung tâm kiểm tra trình độ* tại phòng học tiếng Hàn Quốc ở tầng 4 điền phiếu đăng ký học tiếng Hàn Quốc Nhận lớp theo kết quả thi kiểm tra trình độ

 

* Nếu không có thẻ sử dụng thì không thể tham gia các chương trình giáo dục của trung tâm.

* Trường hợp học viên học phải học từ lớp sơ cấp tiếng Hàn Quốc(nguyên âm, phụ âm) thì được xếp lớp ngay mà không cần thi kiểm tra trình độ.

 

 

2. Thời hạn đăng ký

 

- Nhận đăng ký từ 2 đến 4 tuần trước khi khai giảng mỗi học kì

 

Ngày

Thời gian đăng ký

Ngày thường (thứ hai~thứ năm)

10:00 giờ ~ 17:00 giờ

Cuối tuần(chủ nhật)

13:00 giờ ~ 18:00 giờ

 

- Trung tâm không làm việc vào thứ sáu và thứ bảy

(Thời gian đăng kí mỗi học kì thay đổi theo lịch học mỗi kì, cần xem thông báo để biết chi tiết)

 

3. Chuẩn bị: Thẻ chứng minh nguời nước ngoài, dụng cụ ghi chép

 

 

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN