HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Tiếng Hàn
- Giáo thiệu chương trình
- Phương pháp đăng kí và ghi danh
- MNTV-Tiếng Hàn với đời sống
- Hoạt động giáo dục
Vi tính
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Võ The-quôn-đô
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Giáo dục đặc biệt
- Pháp luật
- An toàn
- Nhạc dân tộc
- Nội dung khác
 Home > Giáo dục > Vi tính > Chương trình
    Chương trình
    Lớp vi tính học kỳ 1 năm 2008

** Lớp vi tính học kỳ 1 năm 2008 

Lớp máy tính (Nhập môn, Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Lớp sửa máy tính, Lớp ngoại ngữ (dạy bằng tiếng Anh, tiếng Thái Lan, tiếng Việt)

 

 

Thứ

Thời gian

Đối tượng

Chủ

nhật

11:00 - 12:20

Nhập môn, tiếng Việt

12:30 - 13:50

Sơ cấp, nhập môn

14:00 - 15:20

Nhập môn, tiếng Thái

15:30 - 16:50

Trung cấp, tiếng Anh

17:00 - 18:20

Cao cấp, Lớp sửa máy tính

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN