HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Giải đáp
 No new posts  neu chu lao dong khong mun tai tuyen dung lao dong thi co the tai xuat nhap canh duoc khong  1 aireen 3595 2007/11/03
 No new posts thoi han cua luat tai su dung lao dong  1 quangphong 3665 2007/11/03
 No new posts Xin duoc giup do!  2 daodinhgop 2784 2007/11/01

  Sort by:  

  [1] [2] [3] [4] [5]
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN