HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Giải đáp
 No new posts khi tái tuyển dụng hết 3 năm thì được thêm mấy năm nữa?  0 koreaphone.tk 3532 2010/01/17
 No new posts y te  0 timhieu 3085 2009/12/03
 No new posts xin duoc tu van  0 thanhthanh 3314 2009/10/05
 No new posts Mong hồi hương  0 baoquoc_kg 3243 2009/08/13
 No new posts anh chi giup em voi  0 phamvantrung 3272 2009/07/13
 No new posts TIEN LUONG THANG 13  1 hoanghai 3735 2009/05/13
 No new posts mong các anh chị giải đáp giúp em với nha  1 nguyenthevien 3491 2009/05/12
 No new posts NHO SU CHI GIUP  1 hanquoc77 4115 2009/05/12
 No new posts XIn tư vấn nhùm em  0 baoquoc_kg 3448 2008/11/17
 No new posts MONG DOI SU CHI GIUP  0 hanquoc77 3598 2008/11/17
 No new posts XIN CHO HOI  0 hanquoc77 3584 2008/11/17
 No new posts tra loi giup em  0 theanh2006t 3380 2008/10/30

  Sort by:  

  [1] [2] [3] [4] [5]  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN