HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Lịch hoạt động
 No new posts Chương trình giáo dục chuẩn bị hồi hương 
2008/06/01 3:00 pm


Admin 4904 2008/05/21
 No new posts 「Ngày hội xã hội đa văn hóa – Happy Together」 
2007/11/25 10:00 am


Admin 6158 2007/11/16
 No new posts Giải đi bộ 
2007/11/04 1:00 pm


Admin 6024 2007/10/29
 No new posts Buổi hòa nhạc từ thiện 
2007/10/31 5:00 pm


Admin 4872 2007/10/29

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN