HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Báo chí
 No new posts Thông tin về cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc  Admin 3689 2014/02/17
 No new posts Một số chính sách mới đối với người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc  Admin 3023 2014/02/17
 No new posts Thông tin Hàn Quốc  Admin 4652 2014/02/17
 No new posts Cơ hội cuối cùng cho lao động Việt nam Bất hợp pháp ở nước ngoài tự nguyện đăng ký về nước trước ngày 10/3/2014  Admin 3732 2014/02/17
 No new posts 14.000 lao động Việt Nam có thể đi làm việc tại Hàn Quốc  Admin 3606 2014/02/07
 No new posts 5 năm 280,000 người bị tai nạn lao động 500 người thiệt mạng  Admin 3908 2013/07/21
 No new posts CẢI CHÍNH PHÁP LỆNH THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC  Admin 4638 2010/08/17
 No new posts THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHỈ TIÊU THEO TỪNG QUỐC GIA  Admin 4781 2010/06/20
 No new posts Tuyển 12.500 lao động làm việc ở Hàn Quốc vào năm 2010  Admin 5019 2010/03/03
 No new posts THÔNG BÁO VỀ KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN (EPS-KLT) NĂM 2010  Admin 6375 2010/03/03
 No new posts Thống kê số tiền lương bị nợ năm 2009  Admin 5082 2010/01/18
 No new posts  Trốn truy nã ở Hàn Quốc để đi lừa đảo  Admin 4986 2009/09/21

  Sort by:  

[1] [2] [3]  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN