HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo
 No new posts THỜI GIAN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẰNG TIẾNG VIỆT (1644-0644+3)  Admin 3050 2014/02/07
 No new posts CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CƯ TRÚ KẾT HÔN  Admin 3814 2012/04/09
 No new posts NHÀ ĂN MIỄN PHÍ  Admin 4129 2009/08/05
 No new posts Thời gian làm việc mới của Trung tâm 2008  Admin 2984 2008/01/02
 No new posts Lớp vi tính tháng 1 năm 2008  Admin 2911 2007/12/28
 No new posts Hướng dẫn đăng ký và lịch khai giảng khóa học kỳ 1 năm 2008  Admin 2901 2007/12/21
 No new posts Lễ tổng kết học kỳ 2 năm 2007  Admin 2842 2007/12/14
 No new posts ỦNG HỒ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG  Admin 5706 2007/11/27
 No new posts 「Ngày hội xã hội đa văn hóa – Happy Together」  Admin 2838 2007/11/16
 No new posts Giáo dục tín dụng - tư vấn dân sự  Admin 2602 2007/11/04
 No new posts Chương trình ca nhạc dành cho người Việt Nam tại Hàn Quốc – Thu 2007  Admin 3046 2007/11/01
 No new posts Giải đi bộ - Bộ Lao Động  Admin 2712 2007/10/26
 No new posts Qui trình tái tuyển dụng 3 năm  Admin 4763 2007/10/25

  Sort by:  

  [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN