HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Lĩnh vực tư vấn
  Lĩnh vực tư vấn
Hỏi : Phạm vi chi trả của tiền bồi thường nợ lương như thế nào?  
Đáp : ①Lương nghỉ việc hay lương của 3 tháng cuối, ②Tiền lương thôi việc trong vòng 3 năm.
Tiêu chuẩn lương của từng cá nhân người lao động được bảo đảm nhưng lúc nghỉ việc mức tiền sẽ được chi trả theo phạm vi độ tuổi do Bộ trưởng Bộ lao động qui định.

Phân chia độ tuổi
Dưới 30 tuổi
Trên 30 tuổi
Dưới 40 tuổi
Trên 40 tuổi
Dưới 50 tuổi
Trên 50 tuổi

※ Giới hạn của số tiền chi trả tiền bồi thường nợ lương tối đa là 10.200.000 uôn.
Hỏi : Tiền bồi thường nợ lương là gì và đăng kí như thế nào?  
Đáp : Tiền bồi thường nợ lương là tiền quốc gia chi trả trước cho người lao động trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc mà không nhận được tiền lương hay lương thôi việc, sau này quốc gia sẽ nhận hoàn trả từ công ty.
Việc đăng kí tiền bồi thường nợ lương phải trải qua nhiều giai đoạn tương đối phức tạp. Vì vậy lao động cần có sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn khi đăng kí, tốt nhất người lao động nên ủy nhiệm cho nhà chuyên môn như văn phòng hỗ trợ pháp luật v.v…
Hỏi : Đến khi nào mới nhận lại được tiền nợ lương?  
Đáp : Không có giới hạn về kì hạn nhưng theo luật thì kì hạn này được giới hạn lại. Phải tiến hành các thủ tục pháp lí trong thời gian 3 năm từ khi phát sinh lí do chi trả. Việc đưa đơn kiện lên Bộ lao động là điều tối ưu nên trong vòng 6 tháng sau khi kiện phải tiến hành tố tụng thì thời hiệu mới bị hủy bỏ. Nhận được phán quyết thì sẽ bắt đầu tính thời hiệu mới là 10 năm.
Hỏi : Nếu bị nợ lương thì phải làm gì?  
Đáp : Đầu tiên cần xác định là người lao động có được áp dụng Luật lao động tiêu chuẩn hay không.
Ví dụ, trường hợp một người trực tiếp kí hợp đồng làm công việc phụ giúp việc nhà, theo Luật lao động tiêu chuẩn thì người này không phải là người lao động nên không được áp dụng 「Luật lao động tiêu chuẩn」. Vấn đề phải được giải quyết bằng tố tụng dân sự.

• Nếu là người lao động được áp dụng Luật lao động tiêu chuẩn thì có thể kiện tụng, tố cáo với Sở lao động thuộc khu vực của công ty.

• Sở lao động sẽ kiểm tra xem công ty có vi phạm Luật lao động tiêu chuẩn hay không, nếu công ty tiếp tục không chịu trả tiền lương nợ thì vụ việc sẽ chuyển sang Viện kiểm sát. Trường hợp này, người lao động sẽ quyết định trong việc xử phạt hình sự đối với công ty.

• Dù công ty đã bị xử phạt hình sự nhưng quyền lợi dân sự của người lao động vẫn còn đó, nên người lao động có thể nhận được tiền lương bị nợ thông qua tố tụng dân sự.

• Về vấn đề nợ lương của người lao động thì Liên đoàn hỗ trợ pháp luật Hàn Quốc đang đảm nhận tố tụng dân sự miễn phí. Mang giấy xác nhận nợ lương do Sở lao động cấp, hộ chiếu, chứng minh người nước ngoài, con dấu v.v…đến Liên đoàn hỗ trợ pháp luật Hàn Quốc liên quan để được nhận hỗ trợ pháp luật miễn phí.

• Nếu thắng kiện thì sẽ tiến hành cưỡng chế tài sản của chủ doanh nghiệp (niêm phong, bán đấu giá v.v…)

• Nếu công ty rơi vào tình trạng phá sản thì lao động sẽ nhận giấy xác nhận nợ lương và đăng kí tiền bồi thường nợ lương
Hỏi : Nếu bị thương khi đang làm việc thì có được xử lí bằng tai nạn lao động không?  
Đáp : Hoàn toàn không phải như vậy. Để được xử lí bằng tai nạn lao động thì người lao động phải làm việc ở công ty có áp dụng Luật bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động.
Hỏi : Liên quan đến lao động, người lao động nước ngoài có địa vị pháp lí nào ?  
Đáp : Người lao động nước ngoài được áp dụng Luật liên quan đến lao động và không bị cưỡng chế bởi Luật quản lí xuất nhập cảnh. Khi lao động với tư cách hợp pháp hay bất hợp pháp đều có thể được áp dụng đa số các điều khoản của Luật bồi thường tai nạn lao động và Luật lao động tiêu chuẩn.
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN