HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Album
  Album


Hình ảnh thí sinh Việt Nam trong cuộc thi tiếng hát 2014
2014/05/26
Author: AdminMột vài hình ảnh cuộc thi tiếng hát khu vực Seo-ul
2014/05/26
Author: AdminĐội văn nghệ Mây Xanh
2013/07/07
Author: AdminĐội văn nghệ Mây Xanh
2013/07/07
Author: AdminĐội văn nghệ Mây Xanh
2013/07/07
Author: AdminẢnh giới thiệu hoạt động văn nghệ tại Trung tâm
2013/07/07
Author: AdminẢnh giới thiệu hoạt động văn nghệ tại Trung tâm
2013/07/07
Author: AdminGiới thiệu một vài bức ảnh về hoạt động văn nghệ tại Trung tâm
2013/07/07
Author: AdminBiểu diễn văn nghệ dành cho gia đình kết hôn quốc tế ngày 06/ 12/2009
2010/02/16
Author: AdminBuổi học tài chính dành cho các bạn Việt Nam (2)
2010/02/16
Author: AdminBuổi học tài chính dành cho các bạn Việt Nam
2010/02/16
Author: AdminMột số thành viên trong cộng đồng
2009/11/12
Author: Admin

  Sort by:  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN