HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
MNTV
Migrant.kr
MigrantOK
Báo điện tử
- Năm 2007
- Năm 2008
 Home > Truyền thông  > Báo điện tử > Năm 2007
 No new posts Một số thủ đoạn lừa đảo người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc  Admin 2907 2007/12/28
 No new posts Chính phủ chưa quyết định tăng phí giao thông  Admin 3857 2007/12/28
 No new posts TRUNG TÂM XKLĐ & THƯƠNG MẠI AIRSERCO: Hỗ trợ chi phí cho lao động xuất khẩu  Admin 4243 2007/12/23
 No new posts Hàn Quốc: Ông Lee Myung Bak đắc cử tổng thống  Admin 3853 2007/12/20
 No new posts Hàn Quốc thông qua dự luật quản lý các cơ sở môi giới kết hôn  Admin 3855 2007/12/14
 No new posts QUỐC HỘI HÀN QUỐC THÔNG QUA DỰ LUẬT QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ MÔI GIỚI KẾT HÔN TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ  Admin 3838 2007/12/14
 No new posts Cảnh giác tin bịa đặt về XKLĐ Hàn Quốc  Admin 3806 2007/12/04
 No new posts Nhằm hạn chế lợi dụng chương trình EPS để lừa đảo người lao động  Admin 3901 2007/12/04
 No new posts Chương trình EPS: Việt Nam đang dẫn đầu!  Admin 4105 2007/12/04
 No new posts Bồi hoàn tiền cho lao động từng đi Hàn Quốc là tin bịa đặt  Admin 3724 2007/12/04
 No new posts Chương trình ưu đãi đặc biệt cho LĐ đi làm việc tại UAE  Admin 3784 2007/11/28
 No new posts Cuộc sống của người lao động VN tại Malaysia  Admin 3729 2007/11/21

  Sort by:  

[1] [2] [3] [4]  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN