HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Bệnh Viện
 Home > Y tế  > Bệnh Viện
    Phòng Y tế

1. Giới thiệu :

Đây là không gian phúc lợi y tế khám chữa trị những căn bệnh và thương tật lớn nhỏ dành những người lao động nước ngoài, những người gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp và không thể tự tìm đến một bệnh nhỏ nào, nhằm mang lại một cuộc sống khỏe mạnh.  

Số người lao động hợp pháp và bất hợp pháp cư trú tại Hàn Quốc đã vượt hơn 50 ngàn người và có xu hướng ngày càng gia tăng trong thời gian tới. Phòng khám bệnh được thành lập nhằm trở thành người hàng xóm cùng chia sẻ nỗi đau bệnh tật mà người lao động mắc phải. Các nhà hảo tâm không thể làm ngơ trước tình trạng y tế bế tắc của những người lao động nước ngoài đến Hàn Quốc nên đã tập hợp để mang lại nhiều ưu đãi y tế cho nhiều người nước ngoài hơn nữa trong thời gian tới. Phòng y tế sẽ phát triển sao cho ưu đãi y tế của người lao động sẽ giống người Hàn Quốc.

Mục đích công tác :

Giới thiệu cơ quan y tế thích hợp cho những người lao động nước ngoài đang đau đớn trong căn bệnh vì stress khi sống ở nước ngoài, khác biệt về văn hóa và ẩm thực, môi trường sinh hoạt không vệ sinh và môi trường làm việc khắc nghiệt v.v...Mỗi tuần sẽ khám chữa bệnh Đông Y-Tây Y-Nha khoa miễn phí, giúp người lao động nước ngoài có được cuộc sống khỏe mạnh tại Hàn Quốc.

2. Thời gian và danh mục khám bệnh :

Phương án hoạt động :

- Thời gian chữa trị : 14 giờ 30~17 giờ 30 ngày trong tuần 

- Danh mục khám bệnh : Tây y, Đông y, nha khoa (vào tuần thứ 4 hàng tháng)

- Đoàn khám bệnh miễn phí : Đoàn y tế tình nguyện Tổ chức chia sẻ tình yêu hòa bình

                                               Bác sĩ, bác sĩ Đông y, y tá, tình nguyện viên(thông dịch, hướng dẫn) v.v...

- Qui trình công tác

Nhận hồ sơ -> chẩn đoán -> Khám và cấp thuốc -> Nhận hồ sơ lại -> Kiểm tra kết quả khám -> Liên hệ bệnh viện

* Chương trình khám chữa bệnh của Đoàn y tế tình nguyện Tổ chức chia sẻ tình yên hòa bình được tiến hành tại Bệnh viện dành cho lao động nước ngoài.

Hướng dẫn giao thông :

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN