HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Cộng đồng
- Giới thiệu
- Tổng kết
Giáo dục
- Giới thiệu
- Tổng kết
Văn hóa
- Giới thiệu
- Tổng kết
 Home > Các hoạt động > Giáo dục > Giới thiệu
 Lễ tốt nghiệp chương trình giáo dục 
- Mục đích
Lễ tổng kết được tổ chức trên tinh thần động viên, chúc mừng thành tích trong khóa đào tạo cho những người lao động nước ngoài đã tham gia vào chương trình giáo dục năm 2006 của Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Hàn Quốc. Thông qua lễ tổng kết này, trung tâm mong muốn thể hiện sự quan tâm đến những người lao động nước ngoài và gây dựng niềm tin về chương trình giáo dục của trung tâm cho các bạn tốt nghiệp, học sinh, gia đình và những người sử dụng trung tâm.
- Nội dung
Diễn văn khai mạc
Bài phát biểu của Tổng thư ký
Biểu diễn văn nghệ
Giới thiệu chương trình giáo dục của Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Hàn Quốc
Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh/ giấy cảm ơn cho giáo viên
Học sinh đại diện phát biểu/ giới thiệu giáo viên tình nguyện tiếng Hàn, máy vi tính, Taekwondo
Giáo viên tình nguyện đại diện phát biểu
Tiệc nhẹ
 

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN