HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Tiếng Hàn
- Giáo thiệu chương trình
- Phương pháp đăng kí và ghi danh
- MNTV-Tiếng Hàn với đời sống
- Hoạt động giáo dục
Vi tính
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Võ The-quôn-đô
- Chương trình
- Đăng kí
- Tổng kết
Giáo dục đặc biệt
- Pháp luật
- An toàn
- Nhạc dân tộc
- Nội dung khác
 Home > Giáo dục > Tiếng Hàn > MNTV-Tiếng Hàn với đời sống
    Tiếng Hàn với đời sống của MNTV

MNTV-Tiếng Hàn với đời sống là chương trình giáo dục được xây dựng nhằm giúp người lao động nước ngoài có thể học tiếng Hàn Quốc qua truyền hình, luyện tập các bài hội thoại cơ bản cần thiết cho cuộc sống ở Hàn Quốc bằng cách lặp đi lặp lại các cấu trúc câu và từ vựng được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày.
 
Các bạn có thể xem miễn phí tại trang http://www.mntv.net. Chương trình đã được thu đến trình độ trung cấp.
 
MNTV-Tiếng Hàn với đời sống được chế tác bằng công sức và lòng nhiệt tình của đội ngũ làm chương trình MNTV và các diễn viên tình nguyện như học sinh, giáo viên tiếng Hàn Quốc v.v...
 
Chương trình mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn và chúc năng lực tiếng Hàn của các bạn sẽ ngày càng nâng cao!  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN