HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Зөвлөгөө авья, өгье
Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө
Help Line 1644-0644
 Home > Зөвлөгөө > Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө > 2010 онд өөрчлөгдсөн гадаад иргэдийн бодлого

    2010 онд өөрчлөгдсөн гадаад иргэдийн бодлого
    Admin     2010/04/26 10:22 am
 
<Улс төрийн бодлого> – 2010 онд өөрчлөгдсөн гадаад иргэдийн бодлого
 
Иргэний харьяалалтай болох ярилцлагын шалгалтын газрыг орон даяар 17 болгон өргөтгөх (2010. 2. 1)
Иргэний харьяалалтай болох шалгалтын загварыг нийтлэх, шалгалтыг чангатгах (2010. 2. 1)
Иргэний бүртгэлтэйг нотолсон гэрчилгээг дүүрэг, сум, тосгоныг хамруулсан орон нутгийн зохих байгууллагаас гаргах (2010 оны сүүлийн хагаст)
 
1. Иргэний харьяалалтай болох ярилцлагын шалгалт
 
 
Одоо байгаа нь
Өөрчлөгдсөн нь
Газар
Хууль зүйн яамны улсын шалгалтын газар
орон даяарх 14 иргэний бүртгэл мэдээллийн газар болон 3 томилолтын газар
Тоо
Хязгааргүй
2회로제한 Жилд 2 удаа байхаар хязгаарласан
Хамрагдагсад
Хуримласан иргэний харьяалалтай болоход бүртгүүлэгчийг ярилцлагын шалгалтаас чөлөөлөх
혼인귀화신청자면접심사실시
Хуримласан иргэний харьяалалтай болоход бүртгүүлэгчийн ярилцлагын шалгалтыг хэрэгжүүлэх
* Зөвхөн 2009 онд иргэний харьяалалтай болох бичгийн шалгалтанд тэнцэгчийг хууль зүйн яамны улсын шалгалтын газарт ярилцлагын шалгалт авна*
 
2. Иргэний харьяалалтай болоход бичгийн шалгалт болон ярилцлагын шалгалтанд бэлтгэх
Хууль зүйн яамны иргэний бүртгэл мэдээлэл, гадаад иргэдийн бодлогын хэлтэст(www.immigration.go.kr болон Хай Корей(www.hikorea.go.kr) аар дамжуулан иргэншлийн бичгийн шалгалтын тест, ярилцлагын шалгалтын асуултын загварыг нийтэд мэдэгдэх
 
3. Иргэний бүртгэлтэйг нотлох гэрчилгээг орон нутгийн байгууллаг дүүрэг, сум, тосгоныг хамруулсан)аас олгох
2010 оны сүүлийн хагас жилээс эхлэн дүүрэг, сум, тосгоны албан газар гэх мэт орон нутгийн байгууллагуудад иргэний бүртгэл нотлох гэрчилгээг олгох
 
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN